Preloader

Başa Dön

Blog

29
may

Gıda Kontrolü


Gıda kontrolünün amacı; üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarında gıdaların sağlığının korunması ve tüketime sağlıklı gıdaların sunulmasıdır. Gıda kontrol hizmetinde birden fazla kuruluşun bulunması, hizmetin etkinlik ve maliyetini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumu ortadan kaldırmak için bazı önlemler alınmıştır. Gıda kontrolü için halen yürürlükte olan hizmetler şöyledir:


*Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de gıdaya ilişkin hizmetlerin tümü devlet tarafından yürütülen temel bir hizmettir. Ancak hizmetlerin niteliği için yetkiler tek elde toplanmalıdır.

*Her türlü gıda maddesinin üretimden tüketime kadar olan aşamalarında gıdaların sağlık yönünden denetiminde Sağlık Bakanlık yetkilidir. Bu hizmetler Bakanlık tarafından hazırlanan tüzük ve yönetmelikler ile düzenlenmektedir.

*Basın yayın yolu ile yapılacak gıdalarla ve beslenmeyle ilgili her türlü reklamın denetiminden Sağlık Bakanlığı sorumlu ve yetkilidir.

*Her türlü gıda maddesi ile toplumun sağlığını ilgilendiren eşya ve malzemenin sağlık yönünden denetimine ilişkin hizmetleri yürütmek üzere "Devlet Gıda Kontrol idaresi" adli bir kurum kurulmuştur.


Gıda kontrolü hizmetlerinin amacı ise tüketicinin korunmasıdır. Tüketicinin korunması "Tüketici Hakları" çerçevesinde yapılmaktadır. Başlıca tüketici hakları şunlardır:


- Tüketicinin sağlıklı gıdalarla beslenme hakkı:


Gıdaların güvenle tüketilebilecek nitelikte sunulmasını sağlayacak gözetim ve denetim örgütlerini kurmak ve gıda sağlığı ile ilgili mevzuat-standartları belirlemek, kontrol hizmetlerini yürütmek devletin görevidir.


*Tüketicinin bilgi edinme hakkı: Tüketime sunulan gıdaların ambalajlarında içerikleri açık ve doğru olarak belirtilmeli, tüketici gıdaların içeriği hakkında bilgilendirilmelidir.

*Tüketicinin eğitilme ve bilgilendirilme hakkı: Medya aracılığı ile gıda sağlığı konusunda eğitim yapılmalıdır.

*Tüketicinin haklarını koruma hakkı:

Tüketiciyi koruyan Örgütler kurulmalı, standartlar oluşturulmalı ve kontrol edilmelidir.